👧🏻:「bb,我今日邊度唔同咗呀?」
每次精心打扮,男友都留意唔到妝容變化?👫因為男生最留意嘅細節同女生往往大不同呀,等小編話你知男生最注重的女生儀容細節啦🥰
 
 
1️⃣明亮大眼👀✨
對男生而言,明亮大眼最具吸引力!想打造「識說話」嘅有神雙眼,一定要率先踢走黑眼圈、眼袋、眼紋🤩
2️⃣剔透亮白素肌🫧
男生最怕女生過份濃妝,🥰反而自然嘅彈透素肌,最易令男生感到心動🫶🏻
3️⃣柔順豐盈秀髮💇🏻‍♀️
大部分男生第一眼留意會係女生嘅頭髮,然後係眼睛或其他部位。唔少男生都表示👩🏻一頭亮麗嘅黑色秀髮更係斯文氣質嘅代名詞!
4️⃣簡約美甲💅
手部同指甲都係男生會留意嘅細節,男生對於過長過於花巧嘅gel 甲會有所卻步。相反簡單而潔淨的法式美甲係男生票選第一!
5️⃣開朗愛笑
其實一個簡單嘅微笑⾜以成為男⽣們「理想⼥友」 嘅⾸要特質。開朗嘅笑容不單止容易令⼈放鬆,更加可以感染到身邊嘅人;對⼤部分男⽣⽽⾔,無咩⽐得上見到⼼愛⼥⽣嘅笑容更有意義。
 
🪄EMAY PLUS 睛靈棒,可以幫你3分
多功能亦夠晒專業!💪🏻佢嘅三重可換式護理頭結合RF射頻、EMS微電流、高頻超聲波及冰敷4大科技,一次過解決多種眼周問題😍
立即入手睛靈棒🪄: https://bit.ly/3Z7xbF5
 
以「⽇本簡約美 + 匠⼼科技 = ⾃在隨⼼美肌」為宗旨,讓「機」成宅中專業 美肌秘訣,成就「⾃在機。美學」💚